September 4, 2007

RAMADHAN BAKAL TIBA...

PENGERTIAN PUASA

Menahan diri dan makan dan minum bermula dari terbit fajar hinggatenggelam matahari serta menjauhi perkara-perkara yang membatalkanpuasa.


NIAT PUASA

Niat puasa itu wajib dilakukan pada tiap-tiap malam di dalam hati dansunat dilafazkan, kerana ibadat puasa itu adalah ibadat berasingan yang masuk waktunya dengan terbit fajar shadiq dan keluar waktunya denganterbenam matahari. la dikira sehari ke sehari.


Apabila rosak satu hari puasa, ia tidak merosakkan puasa yang terdahulu dan yang terkemudian.Berniat pada tiap-tiap malam ini khusus bagj puasa wajjb sahaja, iajtu puasa bulan Ramadan, Nazar, Kaffarah, Qada fjan Fjdyah Hajj. Masaberniat jtu mulai terbenam matahari hinggalah sebelum terbit fajar shadiq.

No comments: